Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com

Wpisy z tagiem: Radom

niedziela, 11 listopada 2012
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

logo

alojzów

Zagroda z Alojzowa. Fot. Ł. Smaga 13.07.2012

Powstanie muzeum zostało poprzedzone szeregiem inicjatyw społecznych. W latach 60-tych XX w. powołany został Dział Etnograficzny przy ówczesnym Muzeum Regionalnym w Radomiu (obecnie muzeum im. Jacka Malczewskiego), z inicjatywy którego w 1968 r. otwarto skansen bartniczo-pszczelarski. W 1972 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Skansenu Ziemi Radomskiej, a w 1974 r. Społeczny Komitet Budowy Parku Etnograficznego Ziemi Radomskiej, który zlecił prof. Józefowi Gajkowi z Wrocławia opracowanie „Projektu Scenariusza Etnograficznego Parku Ziemi Radomskiej”. Według autora projektu zabytkowe budynki przenoszone do muzeum powinny być eksponowane w zespołach tworzonych w oparciu o kryteria etniczne i środowiskowe, zaś samym obiektom architektury ludowej miały towarzyszyć uprawy polowe, sady, ogródki przyzagrodowe  i zwierzęta. W 1975 r., w oparciu o scenariusz prof. J. Gajka, dr Stefan Rosiński opracował „Etnograficzne założenia realizacyjne Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”. W muzeum, na obszarze liczącym 50 ha miało znajdować się 287 budynków dawnego budownictwa wiejskiego. Zespół budynków wiejskich miał być poszerzony o zespół ogólny składający się z obiektów sakralnych, dworu szlacheckiego, szkoły i karczmy oraz zespół małomiasteczkowy. Projekt przestrzenno-urbanistyczny opracował mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka. Muzeum zostało powołane do życia 31 grudnia 1976 r. na mocy decyzji wojewody radomskiego, potwierdzającej przyznaną wcześniej lokalizację przy ulicy Szydłowieckiej,  po obu stronach ulicy Nadrzecznej. Od 1 stycznia 1977 r. przystąpiono do realizacji koncepcji dr. S. Rosińskiego i w tym samym roku zestawiono pierwszy zabytkowy obiekt - spichlerz z Wilkowa oraz przeniesiono skansen bartniczo-pszczelarski. W 1980 r. w spichlerzu z Wilkowa pokazano dwie pierwsze wystawy: „Kultura ludowa Ziemi Radomskiej” oraz „Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle”. Uroczyste otwarcie spichlerza, wystaw i skansenu bartniczo-pszczelarskiego nastąpiło 23 czerwca 1980 r. i tę datę uznaje się za oficjalne otwarcie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Pierwszym dyrektorem Muzeum został dr Stefan Rosiński.

Kościół Wolanów

Kościół pod wezwaniem św. Doroty z Wolanowa z XVIII w. Fot. Ł. Smaga 13.07.2012

W latach 90-tych w wyniku reformy administracyjnej utrzymanie Muzeum powierzono Zarządowi Województwa Mazowieckiego. W 1996 r. dyrektor mgr Małgorzata Jurecka opracowała nowe założenia etnograficzne, a mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka nową koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. W 2005 r. Muzeum obejmowało obszar o powierzchni 32 ha, na którym zestawiono 61 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego, a wiele zmagazynowano, aby następnie zmontować. W kolejnych latach podejmowane były działania mające na celu zwiększenie ekspozycji. Muzeum posiada również kilkanaście tysięcy eksponatów ruchomych, w tym kolekcje pojazdów, maszyn rolniczych, naczyń miedzianych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej.

Chomentów

Zagroda z Chomentowa z 1905 r. Fot. Ł. Smaga 13.07.2012

Muzeum Wsi Radomskiej (26-600 Radom, ul. Szydłowiecka 30) położone jest na obrzeżach Radomia, tuż przy trasie E77 Warszawa-Kraków. Wejście do muzeum znajduje się od ul. Stawowej (dojazd od ul. Krychnowickiej). Do muzeum można dojechać autobusami komunikacji miejskiej nr  14, 17. Z dworca PKP i PKS dojazd linią nr 14; kursy na tej linii odbywają się jedynie w dni powszednie. Od 1 października do Niedzieli Palmowej Muzeum jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30, zaś w soboty i niedziele od 10.00 do 15.00.

Kłonówka

Zagroda z Kłonówka z XIX w. Fot. Ł. Smaga 13.07.2012

Opracowano na podstawie: M. Jurecka (red.), Muzeum Wsi Radomskiej. Przewodnik, Radom 2005, s. 4-7, http://www.muzeum-radom.pl