Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com

Wpisy z tagiem: Chwałowiak

sobota, 09 czerwca 2012
"Chwałowiak"

Była to gazetka szkolna wydawana przez uczniów, absolwentów i nauczycieli Ludowej Szkoły Rolniczej w Chwałowicach. „Chwałowiak” ukazywał się w 1939 r. co miesiąc a kilka jego egzemplarzy zachowało się do dzisiaj w muzeum szkolnym.

Chwałowiak

Powyżej okładka gazetki z marca 1939 r. z naszkicowanymi portretami Edwarda Rydza-Śmigłego i Józefa Piłsudskiego.

Źródło: J. Błaszczyk, M. Smaga, W. Smaga, 70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach (1928-1998), Chwałowice 1998, s. 17, 99.