Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com

Wpisy z tagiem: Łysica

czwartek, 19 stycznia 2012
Łysica

Opracował: Ł. Smaga

Łysica

Łysica. Fot. Ł. Smaga 09.08.2011

Łysica jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich o wysokości 612 m n.p.m., należąc jednocześnie do Korony Gór Polski jako jej najniższy szczyt. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od miejscowości Święta Katarzyna. Wspinając się pod górę można obserwować tarasowatą budowę zbocza Łysicy. Wychodnie kwarcytów rozsypując się na powierzchni dają rumowiska zwane gołoborzami. Największe gołoborza zalegają górną część Łysicy od strony północnej. Sam szczyt Łysicy jest nieco dalej na wschód, w miejscu gdzie stoi replika pamiątkowego krzyża z 1930 r.

Wychodnie kwarcytów

Wychodnie kwarcytów przy wejściu na szczyt. Fot. Ł. Smaga 09.08.2011

Ze szczytu roztacza się ograniczony widok w kierunku północnym - na Górę Miejską i Psarską oraz Dolinę Wilkowską. W odległości ok. 700 m od tego punktu leży drugi wierzchołek Łysicy, gdzie wychodnie kwarcytów kambryjskich tworzą ostrą grań. Nazywany jest Skałą Agaty lub Zamczyskiem i wznosi się na wysokość 608 m n.p.m. Łysica jest całkowicie porośnięta lasem - w partiach szczytowych rośnie jodła, a poniżej las jodłowo-bukowy.

gołoborze

Gołoborze w górnej części Łysicy. Fot. Ł. Smaga 09.08.2011

Łysica2

Łysica. Fot. Ł. Smaga 09.08.2011

Opracowano na podstawie: S. Kowalczewski, Góry Świętokrzyskie. Przewodnik, Warszawa 1967, s. 105-106, http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ysica_(G%C3%B3ry_%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie)