Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com

Wpisy z tagiem: młyn wodny

niedziela, 06 marca 2011
Wójtowski Młyn

Opracował: Ł. Smaga

młyn1

Budynek Wójtowskiego Młyna. Fot. Ł. Smaga 25.02.2011

Na temat młynów iłżeckich na Iłżance wzmianki pojawiały się już w XIV wieku. Nie do końca wiadomo kiedy powstał Wójtowski Młyn, który początkowo był zapewne budowlą drewnianą. W 1854 r. pisał o tym młynie ks. Józef Gacki, opisując dzieje i teraźniejszość Iłży. Budynek jest obecnie murowany, czterokondygnacyjny (z przyziemiem i poddaszem), przykryty eternitem. Młyn nie jest użytkowany a turbiny niszczeją w wodzie.

młyn2

Widok elewacji od strony rzeki. Fot. Ł. Smaga 25.02.2011

młyn3

Widok elewacji od zachodu. Fot. Ł. Smaga 25.02.2011

młyn4

Detale. Fot. Ł. Smaga 25.02.2011

młyn5

Charakterystyczne drzwi. Fot. Ł. Smaga 25.02.2011

młyn6

Zniszczona turbina. Fot. Ł. Smaga 25.02.2011

środa, 27 października 2010
Zabytkowy młyn wodny w Bałtowie

Opracował: Ł. Smaga

Młyn1

Fot. Ł. Smaga 18.09.2010

Młyn zlokalizowany jest w północnej części Bałtowa, nad rzeką Kamienną, w bezpośrednim sąsiedztwie Bałtowskiego Parku Jurajskiego, na tak zwanym Poniku, stanowiącym niegdyś osadę młyńską. Wystawiony został na przełomie XIX i XX wieku przez księcia Aleksandra Druckiego - Lubeckiego. Młyn tworzą dwa budynki stojące naprzeciw siebie, po obu stronach rzeki, oznaczone obecnie jako: młyn I i młyn II oraz budynek administracyjny, pierwotnie przeznaczony na siedzibę zarządu młynów i mieszkanie młynarza. Do tego zespołu młyńskiego należy także zaliczyć: jaz na Kamiennej, o konstrukcji drewniano - murowanej, elektrownię wodną oraz staw młyński. Znajdujący się na prawym brzegu Kamiennej młyn I, stanął w miejscu starego drewnianego młyna, wzniesionego w XIX wieku przez Małachowskich. Młyn został uruchomiony w 1903 roku.

Młyn2

Fot. Ł. Smaga 18.09.2010

Napędzany turbiną wodną od chwili swego powstania spełnia nieprzerwanie przeznaczoną mu funkcję i pracuje do dnia dzisiejszego, przez trzy dni w tygodniu. Konstrukcja zewnętrzna i wewnętrzna obiektu zachowała się w zasadzie w niezmienionym stanie. Wiele urządzeń i sprzętów stanowiących wyposażenie zakładu zostało po wojnie kilkakrotnie wymienionych i zmodernizowanych. Konstrukcja wewnętrzna młyna liczy cztery kondygnacje i wykonana jest w całości z drewna. Obecnie jako „żywe muzeum” młyn udostępniony jest zwiedzającym i stwarza możliwość ujrzenia „na własne oczy” procesu przemiany ziarna w mąkę i uświadomienia sobie, jakich umiejętności wymagała praca młynarza. W młynie znajduje się również galeria, w której organizowane są sezonowe wystawy.

Młyn3

Fot. Ł. Smaga 18.09.2010

Tekst został opracowany na podstawie: http://www.juraparkbaltow.pl/index.php?go=program, http://ostrowiec.travel/pl/informator_turystyczny/co_zobaczyc/o,48,mlyn_wodny_w_baltowie.html, http://www.baltow.info/atr_stary_mlyn.htm