Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com

Wpisy z tagiem: Dąbrowski

wtorek, 01 stycznia 2019
Emil Dąbrowski z Chwałowic

folwark

W okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego dzierżawcą folwarku w Chwałowicach był oficer pruski Dąbrowski, który czynnie uczestniczył w przygotowaniu powstania na terenie województwa sandomierskiego. Klęska zrywu powstańczego zbiegła się z poprawą sytuacji chłopów i uszczupleniem własności folwarcznej. W numerze 53 czasopisma „Słowo” z dnia 08.03.1887 r. ukazała się informacja, że na jarmarku końskim w Skaryszewie reprezentowani byli właściciele prywatnych stajni obywatelskich, w tym Dąbrowski z Chwałowic. Wskazywać to może na to, że udział w powstaniu styczniowym nie doprowadził do całkowitej utraty majątku, a jedynie pozbawieniem praw do majątku folwarcznego. Z kolei w numerze 43 czasopisma „Kurjer Warszawski” z dnia 12.02.1890 r. opublikowany został nekrolog Emila Dąbrowskiego o następującej treści: „Ś.p. Emil Dąbrowski, obywatel ziemski, zmarł w Chwałowicach, powiecie iłżeckim, po długiej i ciężkiej chorobie, dnia 20 stycznia 1980 r., opatrzony św. sakramentami. Zacny, prawy, uczciwy, najlepszy mąż i ojciec, pozostawił żal rodziny i przyjaciół. Cześć jego pamięci.”. Wiele wskazuje na to, że zlepek powyższych informacji dotyczy tej samej osoby. Emil Dąbrowski, były oficer pruski, uczestnik powstania styczniowego, szanowany obywatel ziemski, mieszkaniec Chwałowic.

Dąbrowski nekrolog