Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com

Wpisy z tagiem: cegielnia

niedziela, 03 lipca 2011
Cegielnia w Chwałowicach (część druga)

Opracował: Ł. Smaga

cegielnia1

Widok cegielni od strony zachodniej. Fot. Ł. Smaga 24.06.2011

W końcu zamieszczone zostają zdjęcia ruin budynku byłej cegielni, usytuowanej w Nowej Wsi, naprzeciwko budynków nadleśnictwa. Cegielnia powstała w roku 1922, co było związane z budową szkoły rolniczej [1]. W cegielni prowadzona była produkcja cegieł ceramicznych, wypalanych z gliny zwałowej, pozyskiwanej z okolicznych złóż. Charakterystyczną cechą złóż była ich stosunkowo mała miąższość. W cegielni w latach 50-tych zatrudniano średnio 9 osób, a produckja wynosiła 700 000 sztuk cegieł rocznie [2]. Zasoby gliny w Chwałowicach wyczerpały się w latach 70-tych, co było przyczyną zamknięcia cegielni [3].

cegielnia2

Wnętrze cegielni. Fot. Ł. Smaga 24.06.2011

cegielnia3

Wnętrze cegielni. Fot. Ł. Smaga 24.06.2011

cegielnia4

Wnętrze cegielni. Fot. Ł. Smaga 24.06.2011

cegielnia5

Instrukcja ratownicza. Fot. Ł. Smaga 24.06.2011

cegielnia6

Widok cegielni od strony wschodniej. Fot. Ł. Smaga 24.06.2011

Przypisy:

[1] J. Błaszczyk, M. Smaga, W. Smaga, 70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach, Chwałowice 1998, s. 13.

[2] J. Tylko, Iłża [w:] Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Warszawa 1957, s. 90.

[3] J. B. Orczykowski, Chwałowice na Przedgórzu Iłżeckim, (maszynopis), s. 46.

poniedziałek, 22 listopada 2010
Cegielnia w Chwałowicach

Opracował: Ł. Smaga

W pierwszej kolejności winien jestem sprostowania. Dotychczasowy wpis na temat cegielni odpowiadał rzeczywistości w zasadzie tylko w warstwie tekstowej. Dokumentacja fotograficzna nie przedstawiała natomiast budynku cegielni, lecz budynek suszarni chmielu. Moim błędem, spowodowanym nie sprawdzonymi informacjami, było przyporządkowanie zdjęć do tekstu na temat cegielni. Pierwotny wątek więc odpowiednio zmieniłem, zaś w tym miejscu umieszczam wiadomości o cegielni. Usytuowana ona została na Nowej Wsi, mniej więcej naprzeciwko budynków nadleśnictwa oraz pomnika poświęconego rozbrojeniu hitlerowskiego sztabu dywizyjnego przez oddział BCH. W cegielni prowadzona była produkcja cegieł ceramicznych, wypalanych z gliny, pozyskiwanej z okolicznych złóż. Powstała w roku 1922, co było związane z budową szkoły rolniczej [1]. Cegielnia prowadzona była w późniejszym czasie przez S. Skrzydelskiego. W latach 70-tych cegielnia przestała funkcjonować [2].

[Przypisy]

[1] J. Błaszczyk, M. Smaga, W. Smaga, 70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach, Chwałowice 1998, s. 13.

[2] J. B. Orczykowski, Chwałowice na Przedgórzu Iłżeckim, (maszynopis), s. 46.