Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com
wtorek, 14 sierpnia 2012
Historia Szkoły Rolniczej w Chwałowicach. I. Okres przedwojenny.

szkoła1935

W dniu 9 lipca 1920 r. Sejm uchwalił ustawę o szkołach rolniczych, w oparciu o którą w dniu 27 lipca 1920 r. Ministerstwo Rolnictwa opracowało i przekazało do realizacji program dla ludowych szkół rolniczych zakładający powstanie w każdym powiecie szkoły rolniczej dla chłopców oraz szkoły gospodarstwa miejskiego dla dziewcząt. W 1921 r. Sejmik Iłżecki podjął uchwałę o przystąpieniu do budowy szkoły rolniczej, a jeszcze jesienią tego roku z majątku państwowego Chwałowice wydzielono 60 mórg ziemi na potrzeby szkoły, które zostały przekazane w dzierżawę. W 1922 r. powstała na tym terenie cegielnia celem produkcji cegieł, z których do roku 1928 ostatecznie wybudowano gmach szkolny, budynek mieszkalny dla nauczycieli i budynek gospodarczy. Budynek szkolny dominował swoją sylwetką nad okolicą. Wysoki dach, kryty czerwoną dachówką na tle zieleni dodawał mu uroku. Był to piętrowy budynek z czerwonej cegły, otynkowany, w połowie podpiwniczony i skanalizowany. Wodę czerpano z miejscowego ujęcia za pomocą kieratu napędzanego wołem, a później końmi. Oprócz sal przeznaczonych do nauki budynek miał pomieszczenia internatu, a także znajdującą się na parterze stołówkę z dużą jadalnią oraz świetlicę.

nauczyciele1929

W dniu 10 listopada 1928 r. nastąpiło otwarcie Ludowej Szkoły Rolniczej w Chwałowicach i nadanie jej imienia „11 listopada”. W dniu 16 stycznia 1929 r. rozpoczął się pierwszy rok nauki dla 27 uczniów. Zadaniem szkoły było przygotowanie chłopców w ciągu 11 miesięcy do wzorowego prowadzenia gospodarstwa rolnego i działalności społecznej w środowisku wiejskim. Pierwszym dyrektorem szkoły został inż. Zygmunt Buczyński, który piastował tę funkcję przez rok. Pozostałymi nauczycielami byli: inż. Irena Buczyńska, inż. Stanisław Szczuka i Jan Lelkiewicz. Nad prawidłowością funkcjonowania placówki czuwała Komisja Szkolna, w skład której wchodzili: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, obwodowy inspektor szkolny, dyrektor szkoły oraz 3 członków wybranych przez Radę Powiatową. W 1930 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił inż. Stefan Kaliński.

dyrektorzy1

Do 1931 r. szkołę ukończyło 45 absolwentów. W 1931 r. z powodu kryzysu gospodarczego nastąpiła przerwa w nauczaniu. Po kilku miesiącach funkcję dyrektora objął inż. Stefan Targosz i ponownie uruchomiono działalność dydaktyczną w styczniu 1932 r. dla 16 uczniów. W kwietniu 1937 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, które objął inż. Stanisław Daniluk. Szkoła w okresie międzywojennym była terenem zjazdów gospodarczych, prowadziła konkursy ogólnorolnicze, ściśle współpracowała z Towarzystwem Rolniczym, organizowała wycieczki do wzorcowych gospodarstw, prowadziła demonstracje, doświadczenia polowe i pokazy. Utrzymywała również ścisłą współpracę z byłymi wychowankami poprzez organizację kół absolwentów, której owocem było m.in. wydawanie gazetki szkolnej „Chwałowiak” ukazującej się w 1939 r.

dyrektorzy2

Opracowano na podstawie: J. Błaszczyk, M. Smaga, W. Smaga, 70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach 1928-1998, Chwałowice 1998, s. 13-17; J. Błaszczyk, R. Bielecka, M. Stawczyk, J. Kwiatkowski, M. Gierasiński, 80 lat szkół w Chwałowicach 1928-2008. Jubileusz 80-lecia szkół w Chwałowicach, Chwałowice 2008, s. 7-8. Z tych książek zaczerpnięte zostały również zdjęcia zamieszczone w tekście.