Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com
piątek, 22 czerwca 2012
Iłża na pocztówkach (2)

Iłża005

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie (fot. M. Wisznicki) 1908 r.

Iłża006

Księgarnia W. Troppe Iłża (fot. A. Ostrowska) 1915 r.

Iłża007

Wydawnictwo Ostrowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (fot. T. Rekwirowicz) 1947 r.

Iłża008

Biuro Wydawnicze "Ruch" (fot. T. Hermańczyk)

sobota, 09 czerwca 2012
"Chwałowiak"

Była to gazetka szkolna wydawana przez uczniów, absolwentów i nauczycieli Ludowej Szkoły Rolniczej w Chwałowicach. „Chwałowiak” ukazywał się w 1939 r. co miesiąc a kilka jego egzemplarzy zachowało się do dzisiaj w muzeum szkolnym.

Chwałowiak

Powyżej okładka gazetki z marca 1939 r. z naszkicowanymi portretami Edwarda Rydza-Śmigłego i Józefa Piłsudskiego.

Źródło: J. Błaszczyk, M. Smaga, W. Smaga, 70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach (1928-1998), Chwałowice 1998, s. 17, 99.