Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com
sobota, 11 czerwca 2011
Iłża i okolice w 1827 roku

W roku 1827 Iłża i okolice znajdowały się w granicach Królestwa Polskiego. Iłża była parafią w województwie sandomierskim, obwodzie opatowskim i powiecie soleckim.

Błaziny:
- własność rządowa
- ilość domów: 44
- ludność ogólna: 300

Chwałowice:
- własność prywatna
- ilość domów: 39
- ludność ogólna: 209

Iłża:
- własność rządowa
- ilość domów: 228
- ludność ogólna: 1790

Jasienie:
- własność rządowa
- ilość domów: 48
- ludność ogólna: 239

Małomierzyce:
- własność rządowa
- ilość domów: 40
- ludność ogólna: 235

Pakosław:
- własność prywatna
- ilość domów: 65
- ludność ogólna: 434

Pasztowa Wola (parafia Mirosław):
- własność rządowa
- ilość domów: 86
- ludność ogólna: 510

Prędocin:
- własność rządowa
- ilość domów: 66
- ludność ogólna: 391

Seredzice bliższe:
- własność rządowa
- ilość domów: 43
- ludność ogólna: 162

Seredzice dalsze
- własność rządowa
- ilość domów: 43
- ludność ogólna: 226

Dane zaczerpnięte zostały z:
1. Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommifsyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi. Tom I., A. - Ł., Drukarnia Łątkiewicza przy ulicy Senatorskiey nro 467, Warszawa 1827.
2. Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommifsyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi. Tom II., M. - Z., Drukarnia Łątkiewicza przy ulicy Senatorskiey nro 467, Warszawa 1827.

tabella