Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com
niedziela, 22 maja 2011
Pieczęcie iłżeckie

Pieczęć okrągła (35 mm), przedstawia pomiędzy ornamentami stojącą postać biskupa w infule, z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa, lewą zaś opartą o pastorał, u kolan tej postaci tarcza z trzema koronami: dwie i jedna (herb kapituły krakowskiej). W otoku napis przedzielony infułą: „SIGILL + CIVITAT …… ISLENSIS ^ ano 1500”. Pieczęć wyciśnięta na dokumencie z r. 1532.

pieczęć1

Pieczęć okrągła (28 mm), wyobraża na ozdobnej tarczy renesansowej trzy korony: dwie i jedną, nad niemi r. 1564, nad tarczą infuła przedziela napis otokowy: „SIGILVM . CIVITATIS . ISLZENSIS”. Pieczęć na dokumentach z r. 1564 i 1565.

pieczęć2

Pieczęć okrągła (34 mm), wyobraża na tarczy barokowej trzy korony: dwie i jedna, nad tarczą infuła pomiędzy rękojeścią miecza i górną częścią pastorału. W otoku napis nieczytelny. Pieczęć na dokumencie z r. 1778.

pieczęć3

Pieczęć okrągła (23 mm), przedstawia na tarczy barokowej na herbie Hadbank krzyż. W otoku napis: „SIGIL o SKABINO o CIVIT… ILZENSI..” Pieczęć ławników wyciśnięta na dokumencie z r. 1778.

pieczęć4

Źródło: „Pieczęcie miast dawnej Polski”, Zeszyt 1, Kraków - Warszawa 1905, s. 89-90.