Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com
niedziela, 03 lutego 2019
Chwałowice pod koniec XVIII wieku

wieś21

W latach 1801-1804 pod kierunkiem austriackiego pułkownika Antona von Mayera Heldensfelda (1765-1842) opracowana została szczegółowa mapa Zachodniej Galicji, obejmująca głównie teren południowo-wschodniej Polski. Opracowanie, składające się ze zbioru map w skali 1:172800 zostało opublikowane w 1808 roku.

mapa Mayera

Z mapy Mayera wynika, że pod koniec XVIII wieku osadnictwo na terenie Chwałowic skoncentrowane było na północ od obecnego strumyka, ówcześnie rzeczki tworzącej dwa duże rozlewiska (jeziora), jedno większe, drugie nieco mniejsze. Wzdłuż cieku wodnego przebiegała droga, przy której (po północnej stronie) znajdowała się większość zabudowy. Odbiegało od niej prostopadle kilka kolejnych traktów, przy których zlokalizowana została mniej liczna zabudowa. Folwark znajdował się na południe od mniejszego jeziora, przy głównym trakcie przebiegającym przez Chwałowice od strony Prędocina do Wójtowskiego Młyna.

strumyk

Strumyk - pozostałość rzeczki, po której prawnym brzegu, poniżej Chwałowic Górnych, skoncentrowana była zabudowa starych Chwałowic. Fot. Ł. Smaga 29.01.2011