Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com
czwartek, 10 lutego 2011
Książki na temat Chwałowic

Chwałowice na Przedgórzu Iłżeckim. Autor: Jan B. Orczykowski. Maszynopis

70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach 1928-1998. Księga jubileuszowa wydana z okazji 70-lecia Zespołu Szkół Rolniczych im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach. Zespół redakcyjny: Jadwiga Błaszczyk, Maria Smaga, Witold Smaga. Wydawca: Zespół Szkół Rolniczych im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach. Chwałowice 1998. ISBN 83-910167-0-6. Stron: 111 + suplement

Szkoła rol1

80 lat szkół w Chwałowicach 1928-2008. Jubileusz 80-lecia szkół w Chwałowicach. Zespół redakcyjny: Jadwiga Błaszczyk, Renata Bielecka, Maryla Satwczyk, Józef Kwiatkowski, Marek Gierasiński. Wydawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach. Chwałowice 2008. Stron: 142

Szkoła rol2

W oddziałach Batalionów Chłopskich na Kielecczyźnie. Autor: Władysław Gołąbek "Boryna", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1958 (s. 202-212)

Boryna1

Bez rozkazu. Autor: Władysław Gołąbek "Boryna", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1966 (s. 339-355)

Boryna2