Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com
wtorek, 15 stycznia 2019
Gdańsk 13 stycznia 2019 roku

Paweł Adamowicz

Fot. Ł. Smaga 21.04.2018

Tego dnia ostrze nienawiści przebiło serce Polski lokalnej, samorządowej, wiernej swoim tradycjom, a jednocześnie nowoczesnej i otwartej na świat oraz drugiego człowieka. Ten blog od samego początku wpisuje się w te wartości, które były bliskie Pawłowi Adamowiczowi. Są nimi: tolerancja, otwartość, odrzucenie lokalnego i narodowego szowinizmu, nacjonalizmu, zaprzaństwa, nienawiści, brutalności i uprzedzeń. Pozbawione patosu przywiązanie do swej małej ojczyzny, czy to będzie Gdańsk, Chwałowice, Iłża, Kraków czy jakiekolwiek inne miejsce na świecie - łączyć powinno i zacierać granice, niwelować różnice. Dlatego pamięć o Panu Prezydencie pozostanie żywa, wbrew sączącemu się od kilku lat jadowi, manipulacji i kłamstwu.

Gdańsk1

Gdańsk2

Fot. Ł. Smaga 21.04.2018

Tagi: gdańsk
22:35, chwalilza
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 01 stycznia 2019
Emil Dąbrowski z Chwałowic

folwark

W okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego dzierżawcą folwarku w Chwałowicach był oficer pruski Dąbrowski, który czynnie uczestniczył w przygotowaniu powstania na terenie województwa sandomierskiego. Klęska zrywu powstańczego zbiegła się z poprawą sytuacji chłopów i uszczupleniem własności folwarcznej. W numerze 53 czasopisma „Słowo” z dnia 08.03.1887 r. ukazała się informacja, że na jarmarku końskim w Skaryszewie reprezentowani byli właściciele prywatnych stajni obywatelskich, w tym Dąbrowski z Chwałowic. Wskazywać to może na to, że udział w powstaniu styczniowym nie doprowadził do całkowitej utraty majątku, a jedynie pozbawieniem praw do majątku folwarcznego. Z kolei w numerze 43 czasopisma „Kurjer Warszawski” z dnia 12.02.1890 r. opublikowany został nekrolog Emila Dąbrowskiego o następującej treści: „Ś.p. Emil Dąbrowski, obywatel ziemski, zmarł w Chwałowicach, powiecie iłżeckim, po długiej i ciężkiej chorobie, dnia 20 stycznia 1980 r., opatrzony św. sakramentami. Zacny, prawy, uczciwy, najlepszy mąż i ojciec, pozostawił żal rodziny i przyjaciół. Cześć jego pamięci.”. Wiele wskazuje na to, że zlepek powyższych informacji dotyczy tej samej osoby. Emil Dąbrowski, były oficer pruski, uczestnik powstania styczniowego, szanowany obywatel ziemski, mieszkaniec Chwałowic.

Dąbrowski nekrolog